Webinary

LLENTAB Sp. z o.o. | IDEA StatiCa Expert Webinar III

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 19 listopada 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy zastosowania IDEI StatiCa Steel Connection w projektowaniu węzła pośredniego stężenia w oparciu o przykłady połączeń z projektów firmy LLENTAB Sp. z o.o.

PP PROMAR | IDEA StatiCa Expert Webinar III

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 19 listopada 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy węzłów przestrzennych w budownictwie przemysłowym w oparciu o przykłady połączeń z projektów firmy Pracowni Projektowej PROMAR.

PP Jacek Kryske | IDEA StatiCa Expert Webinar III

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 18 listopada 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy optymalizacji węzłów przy projektowaniu konstrukcji stalowej zadaszenia peronu oraz hali przemysłowej w oparciu o przykłady połączeń z projektów firmy Pracownia Projektowa Jacek Kryske.

REMAK Energomontaż | IDEA StatiCa Expert Webinar III

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 18 listopada 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy konstrukcji pomocniczej do montażu konstrukcji kotłów metodą podnoszenia hydraulicznego w oparciu o przykłady połączeń z projektów firmy Remak Energomontaż.

KOBEX STAL | IDEA StatiCa Expert Webinar III

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 17 listopada 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy przeglądu rozwiązań dla konstrukcji halowych oraz zastosowania analizy sztywności dla podstaw słupów w oparciu o przykłady połączeń z projektów firmy Kobex Stal.

NOVI-PRO | IDEA StatiCa Expert Webinar III

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 17 listopada 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy przeglądu rozwiązań dla budownictwa przemysłowego z uwzględnieniem wpływów sejsmicznych w oparciu o przykłady połączeń z projektów firmy NOVI-PRO.

Nowości w wersji 20.1 IDEA StatiCa

Nagranie webinarium prowadzonego przez JD Engineering. Nowości w wersji 20.1 dla modułu Steel oraz Concrete.

BPiNB mgr inż. Marcin Bartoś | IDEA StatiCa Expert Webinar II

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 9 września 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy optymalizacji połączeń stalowych w konstrukcjach halowych w oparciu o przykłady połączeń z projektów firmy Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś.

MET Inżynieria Budowlana | IDEA StatiCa Expert Webinar II

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 10 września 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy oceny bloku betonowego pod wpływem pracy kotew w oparciu o przykładyzakotwień z projektów biura projektowego MET Inżynieria Budowlana.

JPP Projekt | IDEA StatiCa Expert Webinar II

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 10 września 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy połączenia stalowych stosowanych w projektowaniu masztów telekomunikacyjnych w oparciu o przykłady z projektów firmy JPP Projekt.

CES POLSKA | IDEA StatiCa Expert Webinar II

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 9 września 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy analizy żelbetowych elementów prefabrykowanych w IDEA StatiCa Detail w oparciu o przykłady z projektów firmy CES Polska.

PKB Maciej Piekarski | IDEA StatiCa Expert Webinar II

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 8 września 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy projektowania i analizy złożonych połączeń stalowych w konstrukcjach budynków produkcyjno-magazynowych w oparciu o przykłady z projektów firmy PKB Maciej Piekarski.

CARBONPRO | IDEA StatiCa Expert Webinar II

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 7 września 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy optymalizacji węzłów w wieży telekomunikacyjnej w oparciu o przykłady z projektów firmy CARBONPRO Tomasz Kocański.

LLENTAB Sp. z o.o. | IDEA StatiCa Expert Webinar II

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 7 września 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy zastosowania IDEI StatiCa Steel Connection w projektowaniu węzła okapowego w oparciu o przykłady z projektów firmy LLENTAB Sp. z o.o.

JD Engineering | IDEA StatiCa Expert Webinar

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 22 maja 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy funkcjonalności oraz nowości związany z najnowszą aktualizacją Idea StatiCa 20

KOMES Sp. z o.o. | IDEA StatiCa Expert Webinar

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 21 maja 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy obliczeń wytrzymałościowych połączeń w konstrukcjach maszyn i urządzeń jako podstawa w szacowaniu ich trwałości zmęczeniowej w oparciu o przykłady z projektów firmy KOMES Sp. z o.o..

LENTAS Sp. z o.o. | IDEA StatiCa Expert Webinar

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 19 maja 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy zastosowania programu IDEA StatiCa przy wymianie wieszaków na obiekcie łukowym na linii kolejowej oraz do obliczeń orczyka oraz połączeń pomiędzy segmentami w nosie nasuwczym stosowanym w metodzie nasuwania podłużnego w oparciu o przykłady z projektów firmy Lentas Sp. z o.o.

Operacje Wytnij Element i Króciec | #12 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #12 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 12 marca 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy :
– Operacja Wytnij Element
– Króciec

Pierwsze kroki z IDEA StatiCa Steel Connection | #11 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #11 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 13 lutego 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy :
– cz.1 Omówienie podstaw teoretycznych w IDEA StatiCa Steel Connection: rodzaje analizy MES (naprężeniowo – odkształceniowa, podatność połączeń i lokalne wyboczenie), sposób modelowania, interpretacja wyników oraz przykłady zastosowania
– cz.2 modelowanie od podstaw: słup + 2 belki / EPS – analiza naprężeniowo – odkształceniowa ze sprawdzeniem nośności łączników / ST – analiza sztywności połączenia / analiza lokalnego wyboczenia połączenia

FAQ – Najczęściej zadawane pytania | #10 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #10 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 13 grudnia 2019, zorganizowanego przez JD Engineering. Tematyka webinarium :
– Typy modelu, element nośny
– Definiowanie pozycji sił
– Równowaga węzła
– Szablony połączeń
– Import zestawu sił
– Osobliwość
– Wytężenie spoin na 99%

Belki sprężone | #9 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #9 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 7 listopada 2019, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy modelowania i wymiarowania przekroju belki sprężonej oraz modelowania i analizy strefy zakotwienia cięgien sprężających.

Nowości w wersji 10.1 | #8 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #8 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 10 października 2019, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy nowości w wersji IDEA StatiCa 10.1. i jest podzielona na 3 części :
1. nowości w Steel Connection v.10.1
2. nowości w Concrete & Detail v.10.1
3. IDEA StatiCa Steel Member

Detail, Krótki wspornik, Ściana z otworami | #7 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #7 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 17 lipca 2019, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy oprogramowania IDEA StatiCa Detail :
– IDEA StatiCa Detail – narzędzie do projektowania i analizy ścian z otworami, krótkich wsporników, naroży ram i innych detali żelbetowych. Metoda Strut & Tie ze sprawdzeniem SGN i SGU, optymalizacją zbrojenia i pełnym raportem.
– Modelowanie krótkiego wspornika i ściany z otworami – część projektowa – modelowanie + analiza wyników dla ściany i wspornika (z importem geometrii i zbrojenia z .dxf).

Sztywność, Naroże cementowni | #6 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #6 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 24 maja 2019, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy :
– SZTYWNOŚĆ – analiza sztywności połączeń stalowych w IDEA StatiCa Steel Connection – podłoże teoretyczne z przykładami obliczeniowymi
– MODELOWANIE POŁĄCZENIA sztywnego naroża ramy w kolumbijskiej cementowni EcoCementos

TIPS & TRICKS | #5 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #5 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 16 kwietnia 2019, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy :
– modyfikacja operacji SEP
– połączenie czołowe z dwoma belkami
– ścinanie w grupie kotew
– redystrybucja naprężeń w spoinach
– kontakt w punkcie
– zakotwienie nachylonego słupa
– przekrój belki z dwóch gatunków stali
– import blachy z .dxf
– kontakt na płaszczyznach blach

Spoiny, Modelowanie połączenia na klemę | #4 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #4 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 14 marca 2019, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy :
– SPOINY – modelowanie spoin pachwinowych/czołowych w IDEA StatiCa, interpretacja wyników analizy MES, ocena nośności spoiny
– POŁĄCZENIE KLEMOWE – część projektowa – tok modelowania nietypowego połączenia klemowego z analizą jego nośności w IDEA StatiCa

Import i szablony połączeń, Modelowanie oparcia kratownic | #3 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #3 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 11 lutego 2019, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy :
– SZABLONY – przyspieszenie modelowania połączeń dzięki importowi węzłów i zdefiniowanym szablonom;
– MODELOWANIE OPARCIA KRATOWNIC – porównanie oparcia na słupie betonowym i stalowym.

Nośność śrub MES/Eurokod, Model wieży telekomunikacyjnej | #2 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #2 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 10 stycznia 2019, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy : – TEORIA – połączenie zakładkowe belek, definiowanie pozycji sił, porównanie analizy MES z Eurokodem na przykładzie sprawdzenia nośności śrub;
– MODELOWANIE POŁĄCZENIA – węzeł wieży telekomunikacyjnej – rury spawane, wprowadzanie usztywnień, analiza nośności połączenia, raporty.

Zakotwienie w bloku betonowym, IDEA BIM – import węzłów | #1 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #1 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 13 grudnia 2018, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy : – zakotwienie bez tajemnic – przegląd możliwości oraz podejście obliczeniowe do analizy zakotwień w bloku betonowym,
– IDEA BIM – zbiorczy import węzłów z konstrukcji zaprojektowanej w zewnętrznych systemach MES 3D.

Chcesz wiedzieć więcej?