Concrete

IDEA StatiCa Concrete to narzędzie do analizy i wymiarowania elementów konstrukcyjnych takich jak belki i słupy żelbetowe, a także detali i obszarów nieciągłości np. ścian z otworami, stref przypodporowych czy krótkich wsporników. Bardzo szerokie możliwości kształtowania geometrii w połączeniu ze sprawdzeniami SGN i SGU dają kompletne narzędzie do projektowania dowolnych elementów. Dowolny układ zbrojenia zapewnia nieograniczone możliwości w optymalizacji i oszczędnym projektowaniu konstrukcji żelbetowych.

Zobacz więcej

Steel

IDEA StatiCa Steel to niemal nieograniczone możliwości w zakresie analizy i wymiarowania połączeń w konstrukcjach stalowych. Autorska metoda CBFEM pozwala na dowolny układ elementów, śrub, spoin i kotew. Wyniki uzyskane w analizie MES odnoszone są do nośności wg wybranej normy projektowej. Oprócz analizy naprężeniowo – odkształceniowej, IDEA StatiCa umożliwia sprawdzenie lokalnego wyboczenia w połączeniu oraz sztywności połączenia. Import z programów FEA i CAD znacząco ułatwia modelowanie połączeń.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Concrete

Od wielu lat zespół IDEA StatiCa poszukiwał nowych metod na analizę elementów żelbetowych przy założeniu możliwie dużej dowolności w kształtowaniu geometrii elementów oraz zbrojenia. Historia programu rozpoczęła się w 2009 od stworzenia modułu RCS do zaawansowanej analizy dowolnych przekrojów żelbetowych i sprężonych. W 2016, we współpracy z jedną z najlepszych uczelni na świecie – ETH Zurich – stworzony został moduł o nazwie IDEA StatiCa Detail. Jest to rewolucyjne narzędzie do analizy detali w konstrukcjach żelbetowych. IDEA StatiCa Detail znajduje zastosowanie dla naroży ram, ścian i belek z otworami, krótkich wsporników czy przepon. IDEA StatiCa Concrete to także analiza statyczno - wytrzymałościowa oraz pożarowa całych elementów konstrukcyjnych, takich jak belki czy słupy o dowolnym przekroju i zbrojeniu. Interfejs BIM umożliwia import elementów z oprogramowania inżynierskiego MES 3D (midas Civil, RFEM, SCIA Engineer, AxisVM czy Robot). Natomiast rozwijający się moduł Member pozwala na analizę nieliniową z uwzględnieniem efektów drugiego rzędu.

Zapytaj o ofertę

Oprogramowanie IDEA StatiCa pomogło nam zwiększyć wydajność pracy głównie przy projektowaniu i sprawdzaniu połączeń stalowych. Pozwala w szybki i intuicyjny sposób sprawdzić nawet najbardziej skomplikowane połączenia stalowe. W łatwy i szybki sposób pozwala również projektować wszelkiego rodzaju konstrukcje żelbetowe w tym bardziej zaawansowane konstrukcje sprężone.

Oprogramowanie IDEA StatiCa pomogło nam zwiększyć wydajność pracy głównie przy projektowaniu i sprawdzaniu połączeń stalowych. Pozwala w szybki i intuicyjny sposób sprawdzić nawet najbardziej skomplikowane połączenia stalowe.

Czytaj więcej

Szymon Korbel

Biuro Inżynierskie SK Engineering

Program IDEA StatiCa pozwolił na skrócenie czasu realizacji projektu . Jest on profesjonalnym, przejrzystym oraz elastycznym narzędziem w naszej codziennej pracy. Możliwość sprawdzenia naprężeń i odkształceń połączonych z wizualizacją wyników, co przekłada się na większe poczucie bezpieczeństwa przyjętych rozwiązań. Dodatkowo możliwość bezpośredniego połączenia z innymi programami znacząco przyspieszają cały proces projektowania. Do plusów programu można zaliczyć również definiowanie własnych przekrojów i materiałów. Interfejs IDEA StatiCa jest przejrzysty, a modelowanie mniej czasochłonne niż w przypadku programów, z których korzystaliśmy dotychczas. Zakup programu IDEA StatiCa był bardzo trafną decyzją.

Program IDEA StatiCa pozwolił na skrócenie czasu realizacji projektu . Jest on profesjonalnym, przejrzystym oraz elastycznym narzędziem w naszej codziennej pracy. Możliwość sprawdzenia naprężeń i odkształceń połączonych z wizualizacją wyników, co przekłada się na większe poczucie bezpieczeństwa przyjętych rozwiązań.

Czytaj więcej

Jacek Karpowicz

Prezes zarządu | SPEKTRUM BIURO ARCH-BUD

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie oprogramowania IDEA StatiCa jako uzupełnienie narzędzi do codziennej pracy projektantów. Dzięki możliwości swobodnego kształtowania geometrii i projektowania konstrukcji we wszystkich fazach pracy oprogramowanie daje ogromne możliwości dokładnej analizy nietypowych rozwiązań projektowych. Umożliwiając szczegółową analizę przebiegu naprężeń w przekroju oraz dokładne obliczenia szerokości rozwarcia rys możemy również optymalizować typowe rozwiązania stosowane w prefabrykowanych elementach sprężonych.

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie oprogramowania IDEA StatiCa jako uzupełnienie narzędzi do codziennej pracy projektantów. Dzięki możliwości swobodnego kształtowania geometrii i projektowania konstrukcji we wszystkich fazach pracy oprogramowanie daje ogromne możliwości dokładnej analizy nietypowych rozwiązań projektowych.

Czytaj więcej

Krzysztof​​ Frymus

Kierownik Pracowni projektowej | CONSOLIS

W swojej pracy zawodowej zajmuję się projektowaniem konstrukcji budowlanych zarówno stalowych jak i żelbetowych. W ciągu ostatnich kilku lat sposób modelowania z uwagi na standard BIM znacznie się zmienił. Na korzyść oczywiście. Programy do przestrzennej analizy konstrukcji umożliwiają wyznaczenie sił wewnętrznych. Natomiast oprogramowanie IDEA StatiCa jest doskonałym i precyzyjnym programem pozwalającym zaprojektować w sposób bardziej dokładny połączenia węzłowe. Oprogramowanie IDEA StatiCa posiada łatwy do obsługi interfejs z podziałem na etapy modelowania – własnego od podstaw lub bezpośredniego wczytania z programu obliczeniowego oraz analizy połączenia. Przejrzystą prezentację wyników dopełnia możliwość wygenerowania schematów rysunkowych elementów połączenia.

oprogramowanie IDEA StatiCa jest doskonałym i precyzyjnym programem pozwalającym zaprojektować w sposób bardziej dokładny połączenia węzłowe.

Czytaj więcej

Damian Ogorzałek

Właściciel | Biuro Konstrukcyjne PRODA

Zawodowo zajmuję się projektowaniem szeroko rozumianych konstrukcji stalowych – ustrojów nośnych instalacji przemysłowych, hal oraz innych elementów konstrukcyjnych. Brakowało mi narzędzia, dzięki któremu będę mógł zamodelować i przeanalizować pracę węzłów konstrukcyjnych. W 2022 roku postanowiłem nawiązać współpracę z firmą JD Engineering, która dostarcza program IDEA StatiCa. Dzięki nowatorskiemu programowi IDEA StatiCa mam możliwość dokładnej weryfikacji przyjętych na etapie projektowania założeń konstrukcyjnych dla dowolnej geometrii połączeń zarówno spawanych jak i skręcanych. Wpływa to na przyspieszenie prac projektowych oraz zapewnia ekonomię/optymalizację rozwiązań projektowych. Program jest intuicyjny i przyjazny a wyniki czytelne, dobrze obrazujące poszczególne fazy obliczeń. Według mnie, program IDEA StatiCa jako świetnym narzędziem pracy inżyniera – projektanta i mogę go z zadowoleniem polecić.

Dzięki nowatorskiemu programowi IDEA StatiCa mam możliwość dokładnej weryfikacji przyjętych na etapie projektowania założeń konstrukcyjnych dla dowolnej geometrii połączeń zarówno spawanych jak i skręcanych.

Czytaj więcej

Andrzej Szyprowski

właściciel | Pracownia Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich

Możliwość szybkiej analizy wytrzymałości połączeń dla wstępnie dobranych form konstrukcyjnych to nieocenione narzędzie jakie pozwala projektantowi zdecydować, które rozwiązanie staje się optymalnym i w którą stronę powinien podążać. Jest to jeden z najtrudniejszych etapów pracy projektanta ponieważ, zwykle bez wspomagania komputerowych programów obliczeniowych, nie jest wiadomo czy detal konstrukcyjny będzie miał wpływ na kształt całej konstrukcji a często tak właśnie bywa. Tymczasem stosując moduł połączeń oprogramowania Idea StatiCa można posiąść tą wiedzę znacznie wcześniej a właściwie na samym początku. Ułatwia to Inwestorom podjęcie decyzji, która forma architektoniczna obiektu im odpowiada. I o to wzajemne zrozumienie właśnie chodzi w procesie budowlanym. Dlatego gorąco polecam wszystkim zainteresowanym wybór tego oprogramowania.

Możliwość szybkiej analizy wytrzymałości połączeń dla wstępnie dobranych form konstrukcyjnych to nieocenione narzędzie jakie pozwala projektantowi zdecydować, które rozwiązanie staje się optymalnym i w którą stronę powinien podążać.

Czytaj więcej

Paweł Jodaniewski

WŁAŚCICIEL | USŁUGI PROJEKTOWE, BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE

Dzięki programowi IDEA StatiCa byliśmy w stanie w bardzo krótkim czasie przeanalizować skomplikowane połączenia w konstrukcjach kratownicowych. W związku z tym, udało nam się istotnie skrócić czas opracowania ekspertyzy. Wykonane obliczenia pozwoliły nam zaproponować odpowiednie wzmocnienia węzłów, co przełożyło się bezpośrednio na ilość zastosowanej stali. Największą korzyścią jest dowolne kształtowanie węzłów oraz fakt, że IDEA StatiCa współpracuje z naszym programem do obliczeń statycznych

Dzięki programowi IDEA StatiCa byliśmy w stanie w bardzo krótkim czasie przeanalizować skomplikowane połączenia w konstrukcjach kratownicowych. W związku z tym, udało nam się istotnie skrócić czas opracowania ekspertyzy.

Czytaj więcej

Przemysław Szymański

Właściciel | B.P. METAL PROJEKT

Jako nabywca oraz użytkownik programu IDEA StatiCa pragnę z pełnym przekonaniem polecić go w pracy inżyniera budowlanego. Jest to produkt profesjonalny oraz bardzo intuicyjny. Doskonale uzupełnił nasze zasoby oprogramowania i pozwolił na szczegółową analizę nietypowych węzłów oraz połączeń. Co ważne, program IDEA StatiCa znacznie przyspieszył proces projektowania oraz pozwolił na dowolne tworzenie modelu analitycznego obliczanego połączenia w pełnym zakresie sił wewnętrznych. Z ogromną przyjemnością rekomendujemy program IDEA StatiCa zarówno dla małych jak i dużych firm projektowych.

Jako nabywca oraz użytkownik programu IDEA StatiCa pragnę z pełnym przekonaniem polecić go w pracy inżyniera budowlanego. Jest to produkt profesjonalny oraz bardzo intuicyjny. Doskonale uzupełnił nasze zasoby oprogramowania i pozwolił na szczegółową analizę nietypowych węzłów oraz połączeń.

Czytaj więcej

Adam Smaga

Właściciel | Smaga+Michalewski

Jako pracownia projektowa ściśle powiązana z przedsiębiorstwem wykonawczym realizujemy wyłącznie projekty które trafiają do realizacji. Dlatego na etapie projektowania bardzo istotnym jest precyzyjne dopracowanie wszystkich detali i szczegółów rozwiązań projektowanych konstrukcji. A dla zapewnienia wywiązania się z zakontraktowanych wartości konstrukcji (czyli de facto ograniczenia masy całej konstrukcji) niezbędna jest szeroka analiza każdego elementu konstrukcji wraz z ich połączeniami czy technologią montażu. Program IDEA StatiCa pozwolił nam na świadome i precyzyjne kształtowanie węzłów czy optymalne rozwiązanie połączeń, systemów montażowych i sprawdzenie elementów także dla potrzeb technologii budowy. Program jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika pozwala na łatwą analizę sił wewnętrznych w miejscach których wymodelowanie w innych systemach projektowania konstrukcji było mocno skomplikowane i nie koniecznie prowadziło uzyskania optymalnych rozwiązań. Wprowadzając system IDEA StatiCa do naszego katalogu narzędzi uzyskaliśmy wyraźną poprawę jakości i szybkości projektowania trudnych i nietypowych elementów i połączeń konstrukcji.

Wprowadzając system IDEA StatiCa do naszego katalogu narzędzi uzyskaliśmy wyraźną poprawę jakości i szybkości projektowania trudnych i nietypowych elementów i połączeń konstrukcji.

Czytaj więcej

Jacek Puda

Kierownik Pracowni Projektowej | INBUD BIELSKO

Jesteśmy projektantami konstrukcji budowlanych. Znaczny zakres naszych prac projektowych dotyczy konstrukcji stalowych. Rodzaj oraz skomplikowane, niestandardowe układy elementów konstrukcyjnych wymuszają tworzenie specyficznych połączeń, które niejednokrotnie są trudne do weryfikacji za pomocą typowego normowego podejścia – tu IDEA StatiCa jest niezastąpiona. Otrzymaliśmy narzędzie dzięki, któremu już żaden węzeł nie jest nam straszny! Intuicyjny interfejs IDEA StatiCa, a także kompatybilność z innymi używanymi programami obliczeniowymi i graficznymi znacznie usprawnił naszą pracę oraz dał nowe możliwości w projektowaniu konstrukcji

Intuicyjny interfejs IDEA StatiCa, a także kompatybilność z innymi używanymi programami obliczeniowymi i graficznymi znacznie usprawnił naszą pracę oraz dał nowe możliwości w projektowaniu konstrukcji

Czytaj więcej

Mateusz Maleta

Właściciel | MMPROJECT