IDEA StatiCa Concrete

IDEA StatiCa Concrete to oprogramowanie inżynierskie, które służy do analizy MES w konstrukcjach żelbetowych i sprężonych. Moduł Concrete stanowią cztery aplikacje:

 • Detail – analiza detali oraz stref nieciągłości
 • Beam – analiza statyczna ciągłych elementów żelbetowych i sprężonych w 3D
 • RCS – szczegółowa analiza przekrojowa
 • Member – analiza nieliniowa oraz sprawdzenie efektów drugiego rzędu

IDEA StatiCa Concrete to potężne narzędzie do analizy przekrojów żelbetowych I sprężonych. Pełna dowolność w kształtowaniu geometrii przekroju, zbrojenia oraz trasy cięgien sprężających dają bardzo szerokie możliwości w projektowaniu elementów betonowych. Użytkownik może modelować belki, płyty i słupy z elementami prostymi, zakrzywionymi, a nawet o zmiennej wysokości przekroju czy ze skosami. Oprócz typowych przekrojów zdefiniowanych w bibliotece programu, można także importować dowolny przekrój z .dxf. Użytkownik może wprowadzać dowolne warstwy zbrojenia i cięgien w poszczególnych strefach na długości elementu lub wybrać gotowe proponowane szablony zbrojenia i cięgien sprężających.

IDEA StatiCa Concrete Beam i RCS  to analiza statyczno – wytrzymałościowa oraz projektowanie elementów i przekrojów. Program wyposażony jest w szeroką bazę materiałową dla stali zwykłej jak I sprężającej oraz w bazę standardowych średnic splotów. Dostępne są również zaawansowane funkcje sprawdzenia parametrów odporności ogniowej REI.

IDEA StatiCa Concrete to analiza elementu w trzech etapach. Najpierw użytkownik modeluje element i przykłada obciążenia (lub siły wewnętrzne). Program generuje kombinacje obciążeń, a następnie wyznacza wykresy sił wewnętrznych.

Drugi etap to projektowanie zbrojenia oraz cięgien sprężających w 3D. Można wprowadzać je jako pojedyncze pręty/cięgna lub całe grupy. Na tym etapie użytkownik może przeliczyć element pod kątem obciążeń równoważnych, które generowane sa w elemencie od wprowadzonego sprężenia.

Ostatni etap to szczegółowa analiza przekrojowa w wybranych przekrojach. Pełna kontrola pracy elementu zapewniona jest przez odniesienie naprężeń i odkształceń w przekrojach do EN 1992-1-1 oraz EN 1992-2 wraz z polskim załącznikiem krajowym. Oprócz tego program zapewnia sprawdzenia SGN - nośności N-M-M, ścinania, skręcania, interakcji sił wewnętrznych (V+T i V+T+M) oraz SGU – zarysowania i ugięcia.

IDEA StatiCa Concrete to precyzyjna kontrola nad każdym pojedynczym cięgnem sprężającym w dowolnym przekroju. Użytkownik definiuje etapy konstrukcyjne, dzięki czemu ma kontrolę nad elementem od wylania go w zakładzie prefabrykacji lub na budowie, aż do zakończenia okresu eksploatacji.

IDEA StatiCa Concrete Member to sprawdzenie efektów drugiego rzędu oraz analiza nieliniowa belek i słupów żelbetowych. A także sprawdzenia pożarowe.

IDEA StatiCa Concrete dzięki dodatkowej aplikacji checkbot wspiera także import elementów konstrukcyjnych razem z siłami wewnętrznymi z programów FEA do globalnej analizy konstrukcji:

MIDAS Civil
Autodesk Robot Structural Analysis
Advance Design
SCIA Engineer
RFEM
AxisVM

IDEA StatiCa Detail to analiza detali żelbetowych i stref nieciągłości.

Są to m.in. detale belek w strefach przypodporowych, naroża ram, ściany z otworami, krótkie wsporniki a także elementy sprężone - belki, płyty, przepony mostowe, które wymagają indywidualnego podejścia obliczeniowego.

IDEA StatiCa Detail to połączenie metody Strut & Tie (kratownicowej) z nieliniową analizą numeryczną.

Program wyznacza przebieg i zasięg rzeczywistej strefy ściskanej oraz rozciąganej w modelowanym detalu, co pozwala na optymalizację geometrii zbrojenia. Wyniki analizy detalu stanowią naprężenia i odkształcenia w betonie i w stali zbrojeniowej, siły w zakotwieniach prętów, przyczepność stali do betonu, lokalizacja i rozwarcie rys oraz przemieszczenia.

Intuicyjne definiowanie geometrii i zbrojenia
Przebieg stref naprężeń
Sprawdzenie ogólne
Zarysowanie
Naprężenia i odkształcenia w betonie
Mapy naprężeń

IDEA StatiCa Detail

jest efektem wieloletniej współpracy działu badawczo-rozwojowego IDEA StatiCa z Uniwersytetem ETH Zurich, który jest jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie w zakresie analizy konstrukcji i projektowania konstrukcji żelbetowych. Profesor Kaufmann i jego zespół ściśle współpracują z naszymi programistami i tworzą nowe standardy dla oprogramowania do analizy konstrukcji, oferując to innowacyjne narzędzie inżynierom na całym świecie.

IDEA StatiCa do konstrukcji żelbetowych i sprężonych to 2 wersje komercyjne

IDEA StatiCa Detail

 • Analiza stref nieciągłości metodą CSFM
 • Projektowanie wsporników i połączeń ramowych
 • Projektowanie ścian i elementów nietypowych
 • Import dowolnego kształtu z DXF
 • Sprawdzenia SGN i SGU
 • Odkształcenia nieliniowe
 • Przepony mostowe

IDEA StatiCa Concrete

 • IDEA StatiCa Detail
 • IDEA Beam i RCS
 • IDEA StatiCa Member
 • Analiza statyczna elementów żelbetowych i sprężonych
 • Szczegółowa analiza przekrojowa
 • Sprawdzenie efektów drugiego rzędu
 • Etapowanie konstrukcji sprężonych
 • Projektowanie płyt kompozytowych

Dowiedz się więcej