IDEA StatiCa Concrete

IDEA StatiCa Concrete to oprogramowanie inżynierskie, które służy do analizy MES w konstrukcjach żelbetowych. Moduł Concrete stanowią dwie aplikacje:

  • Concrete Expert – analiza przekrojowa ciągłych elementów konstrukcyjnych
  • Detail – analiza detali oraz stref nieciągłości

IDEA StatiCa Concrete Expert to analiza statyczno – wytrzymałościowa oraz projektowanie elementów i przekrojów. Użytkownik może modelować belki i słupy z elementami prostymi, zakrzywionymi, a nawet o zmiennej wysokości przekroju czy ze skosami. Program posiada nieograniczone możliwości w zakresie geometrii przekrojów. Oprócz typowych przekrojów zdefiniowanych w bibliotece programu, można także importować dowolny przekrój z .dxf i wprowadzać dowolne warstwy zbrojenia w poszczególnych strefach na długości elementu lub wybrać gotowe proponowane szablony zbrojenia.

IDEA StatiCa Concrete Expert to analiza elementu w dwóch etapach. Najpierw użytkownik modeluje element i przykłada obciążenia (lub siły wewnętrzne). Program generuje kombinacje obciążeń, a następnie wyznacza wykresy sił wewnętrznych.

Drugi etap to szczegółowa analiza przekrojowa w wybranych przekrojach. Pełna kontrola pracy elementu zapewniona jest przez odniesienie naprężeń i odkształceń w przekrojach do EN 1992-1-1 oraz EN 1992-2 wraz z polskim załącznikiem krajowym. Oprócz tego program zapewnia sprawdzenia SGN - nośności N-M-M, ścinania, skręcania, interakcji sił wewnętrznych (V+T i V+T+M) oraz SGU – zarysowania i ugięcia.

IDEA StatiCa Concrete Expert to także import elementów konstrukcyjnych razem z siłami wewnętrznymi z programów FEA do globalnej analizy konstrukcji:

MIDAS Civil
Autodesk Robot Structural Analysis
Advance Design
SCIA Engineer
RFEM
AxisVM

IDEA StatiCa Detail to analiza detali żelbetowych i stref nieciągłości.

Są to m.in. detale belek w strefach przypodporowych, naroża ram, ściany z otworami, krótkie wsporniki czy przepony, które wymagają indywidualnego podejścia obliczeniowego.

IDEA StatiCa Detail to połączenie metody Strut & Tie (kratownicowej) z nieliniową analizą numeryczną.

Program wyznacza przebieg i zasięg rzeczywistej strefy ściskanej oraz rozciąganej w modelowanym detalu, co pozwala na optymalizację geometrii zbrojenia. Wyniki analizy detalu stanowią naprężenia i odkształcenia w betonie i w stali zbrojeniowej, siły w zakotwieniach prętów, przyczepność stali do betonu, lokalizacja i rozwarcie rys oraz przemieszczenia.

Intuicyjne definiowanie geometrii i zbrojenia
Przebieg stref naprężeń
Sprawdzenie ogólne
Zarysowanie
Naprężenia i odkształcenia w betonie
Mapy naprężeń

IDEA StatiCa Detail

jest efektem wieloletniej współpracy działu badawczo-rozwojowego IDEA StatiCa z Uniwersytetem ETH Zurich, który jest jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie w zakresie analizy konstrukcji i projektowania konstrukcji żelbetowych. Profesor Kaufmann i jego zespół ściśle współpracują z naszymi programistami i tworzą nowe standardy dla oprogramowania do analizy konstrukcji, oferując to innowacyjne narzędzie inżynierom na całym świecie.

IDEA StatiCa Concrete to 2 wersje komercyjne

Expert version

  • IDEA StatiCa Concrete Expert

Enhanced version

  • IDEA StatiCa Concrete Expert
  • IDEA StatiCa Detail

Dowiedz się więcej lub skontaktuj się z nami