IDEA StatiCa Prestressing

IDEA StatiCa Prestressing to integralna część modułu Concrete

rozszerzona o precyzyjną analizę elementów sprężonych – kablobeton lub strunobeton. Pełna dowolność w kształtowaniu geometrii przekroju oraz trasy cięgien sprężających dają bardzo szerokie możliwości w projektowaniu belek i płyt sprężonych. Użytkownik może modelować belki i płyty z elementami prostymi, zakrzywionymi, a nawet o zmiennej wysokości przekroju czy ze skosami. Oprócz typowych przekrojów zdefiniowanych w bibliotece programu, można także importować dowolny przekrój z .dxf. Użytkownik może wprowadzać dowolne warstwy zbrojenia i cięgien w poszczególnych strefach na długości elementu lub wybrać gotowe proponowane szablony zbrojenia i cięgien sprężających.

IDEA StatiCa Prestressing to analiza elementu w trzech etapach. Najpierw użytkownik modeluje element i przykłada obciążenia (lub siły wewnętrzne). Program generuje kombinacje obciążeń, a następnie wyznacza wykresy sił wewnętrznych. Drugi etap to projektowanie cięgien sprężających w 3D. Można wprowadzać je jako pojedyncze cięgna lub grupy cięgien. Program wyposażony jest w szeroką bazę materiałową dla stali sprężającej oraz w bazę standardowych średnic splotów. Na tym etapie użytkownik może przeliczyć element pod kątem obciążeń równoważnych, które generowane sa w elemencie od wprowadzonego sprężenia.

Ostatni etap to szczegółowa analiza przekrojowa w wybranych przekrojach. Pełna kontrola pracy elementu zapewniona jest przez odniesienie naprężeń i odkształceń w przekrojach do EN 1992-1-1 oraz EN 1992-2 wraz z polskim załącznikiem krajowym. Oprócz tego program zapewnia sprawdzenia SGN - nośności N-M-M, ścinania, skręcania, interakcji sił wewnętrznych (V+T i V+T+M) oraz SGU – zarysowania i ugięcia.

IDEA StatiCa Prestressing to precyzyjna kontrola nad każdym pojedynczym cięgnem sprężającym w dowolnym przekroju. Użytkownik definiuje etapy konstrukcyjne, dzięki czemu ma kontrolę nad elementem od wylania go w zakładzie prefabrykacji lub na budowie, aż do zakończenia okresu eksploatacji.

IDEA StatiCa Prestressing to:


analiza straty siły sprężającej

przekroje zespolone beton-beton

wpływ efektów reologicznych

analiza ciągłej belki kompozytowej

wpływ nieliniowego pełzania

IDEA StatiCa Prestressing

to także import elementów konstrukcyjnych razem z siłami wewnętrznymi z programów FEA do globalnej analizy konstrukcji:

MIDAS Civil
Autodesk Robot Structural Analysis
Advance Design
SCIA Engineer
RFEM
AxisVM

IDEA StatiCa Prestressing to część modułu IDEA StatiCa Concrete

Czytaj więcej

Dowiedz się więcej