ANALIZA ZMĘCZENIA – SPOSÓB WYŚWIETLANIA WYNIKÓW

ANALIZA ZMĘCZENIA – SPOSÓB WYŚWIETLANIA WYNIKÓW

Ocena naprężeń w analizie zmęczeniowej została poprawiona dzięki uwzględnieniu otworów na śruby. Otwory (np. otwory na śruby) są uwzględniane w przekroju zmęczeniowym. Oznacza to, że koncentracje naprężeń mają teraz prawidłowy wpływ na obliczenia naprężeń, w przeciwieństwie do przeszłości, kiedy naprężenia były uśredniane na całej długości przekroju. Część przekroju przechodząca przez otwór (śrubę) ma zerowe naprężenie.

 

 

 

Naprężenia zmęczeniowe mogą być wyświetlane bezpośrednio w spoinach, jak również w przekrojach blachy w pobliżu spoiny. W wynikach należy przejść do zakładki Spoina, aby zobaczyć maksymalne naprężenie normalne (σwf,max) i odpowiadające mu naprężenie ścinające (τwf) oraz maksymalne naprężenie ścinające (τwf,max) i odpowiadające mu naprężenie normalne (σwf).

Wyniki dla blach w spoinie są teraz dostępne w zakładce Przekroje spoin.

 

 

 

 

 

Jeśli odkształcenie dotrze do plastycznej gałęzi diagramu materiałowego, zostanie wyświetlone ostrzeżenie (dla blach, przekrojów, śrub, spoin i kotew).