Apply Poland Sp. z o.o. | IDEA StatiCa Expert Webinar IV

Apply Poland Sp. z o.o. | IDEA StatiCa Expert Webinar IV

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar IV z 25 lutego 2021, zorganizowanego przez JD Engineering. Przegląd rozwiązań dla konstrukcji wsporczych w przemyśle offshore Zastosowanie operacji króćców i modułu CSS jak i blach nakładkowych. Materiały dostarczone przez Apply Poland Sp. z o.o.