CARBONPRO | IDEA StatiCa Expert Webinar II

CARBONPRO | IDEA StatiCa Expert Webinar II

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 7 września 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy optymalizacji węzłów w wieży telekomunikacyjnej w oparciu o przykłady z projektów firmy CARBONPRO Tomasz Kocański.