Czy IDEA StatiCa jest rozwiązaniem MES podobnym do Abaqus lub ANSYS?

Czy IDEA StatiCa jest rozwiązaniem MES podobnym do Abaqus lub ANSYS?W zakresie IDEA StatiCa jest zapewnienie inżynierom narzędzia pozwalające na bezpieczne SPRAWDZENIE każdego typu połączenia w odniesieniu do norm, z użyciem analizy MES. Działające w tle obliczenia numeryczne pozwalają na uzyskanie sił wewnętrznych na bazie których przeprowadzone zostanie sprawdzenie normowe (zobacz więcej w odpowiedzi na pytanie: „Czy muszę być ekspertem MES żeby używać IDEA StatiCa?”).


IDEA StatiCa skupia się na właściwym sprawdzeniu (nie na samej analizie), dając projektantowi możliwość na ominięcie ograniczeń wynikających z ograniczeń obecnej Metody Komponentowej, na bazie której działają pozostałe oprogramowania. Otrzymujemy również proste sprawdzenie TAK/NIE dla wszystkich elementów, czego ogólne programy do analizy MES nie posiadają.


Istnieje duża różnica w kwestii łatwości obsługi oraz wydajności przy pracy w oprogramowaniem typu ANSYS/Abaqus, gdzie każda z czynności jest bardzo czasochłonna. Jakkolwiek, w kontekście obliczonych wyników, programy te mogą być porównywalne. Z drugiej strony, IDEA StatiCa może jedynie obliczać połączenia stalowe, tak więc nie możemy zamodelować wszystkiego, tak jak ma to miejsce w Abaqus/ANSYS.