Czym jest osobliwość?

Czym jest osobliwość?

Osobliwości są automatycznym ostrzeżeniem, informują one użytkownika o problemach w modelu, które powodują że analiza nie może zostać przeprowadzona. Zazwyczaj, jest to brakująca spoina pomiędzy płytami, itd. Komunikat o osobliwości jest wyświetlany w ogólnym podsumowaniu zaraz po rozpoczęciu obliczeń.


Możemy przejść do zakładki Sprawdzenie i wyświetlić szczegółowe informacje na temat osobliwości w modelu w zakładce Analiza. Informacje odnośnie osobliwości będą wyświetlane bezpośrednio w oknie 3D.