Gdzie można zdefiniować długość elementu?

Gdzie można zdefiniować długość elementu?

Jednym z powodów dla którego opcja definicji długości elementu została ukryta w wersji 9 (oraz nowszych) były częste prośby o poprawę odporności na błędy w IDEA StatiCa. Najczęstsze „błędy” przeważnie powiązane były z ustawieniem niepoprawnej długości elementu, wyborem metody oceny naprężeń w spoinach itp.

Użycie niepoprawnej długości elementu może mieć bardzo duży wpływ na wyniki. W wersji 9 oraz nowszych, IDEA StatiCa Connection automatycznie ustawia odpowiednią długość dla wszystkich elementów dopasowując się do wybranej operacji produkcyjnej.