Import obciążeń z programów FEA

Import obciążeń z programów FEA

Równowaga w węźle – ważna uwaga:
W momencie importu z programów typu FEA do IDEA StatiCa Connection, algorytm znajduje wartości wybranych przypadków obciążeń/kombinacji/klas w węźle. Zgodnie z prawami mechaniki, równowaga węzła musi być zachowana. Niestety, czasami równowaga jest naruszona podczas eksportu.

Naruszenie równowagi węzła podczas importu do IDEI może nastąpić w następujących przypadkach:
• Siła węzłowa została przyłożona w miejscu analizowanego węzła. Oprogramowanie nie jest w stanie określić, który element powinien przenieść siłę węzłową i w związku z tym nie będzie ona uwzględniona w modelu analitycznym.
Rozwiązanie: Nie stosować sił węzłowych w globalnej analizie. Jeżeli jest to konieczne, siły należy dodać ręcznie dla wybranych elementów jako siły normalne i poprzeczne.

• Obciążony, nie-stalowy (zwykle drewniany lub betonowy) element jest połączony z eksportowanym węzłem. Element taki nie jest brany pod uwagę w analizie i działające w nim siły wewnętrzne są ignorowane.
Rozwiązanie: Zastąpienie elementu betonowego blokiem betonowym z zakotwieniem.

• Węzeł jest częścią belki lub ściany (przeważnie żelbetowej). Belka lub ściana nie jest traktowana jako część modelu i siły wewnętrzne są ignorowane.
Rozwiązanie: Zastąpienie belki lub ściany blokiem betonowym z zakotwieniem.

• Niektóre elementy są połączone do wybranego węzła jako sztywna membrana. Takie elementy nie są włączane do modelu, a ich siły wewnętrzne są ignorowane.
Rozwiązanie: Ręczne dodanie tych elementów do listy.