Innowacyjne Rozwiązania w Projektowaniu Konstrukcji Stalowych!

Innowacyjne Rozwiązania w Projektowaniu Konstrukcji Stalowych!

Przedmiotem projektu jest konstrukcja stalowa masztów balastowych, która stanowiła jeden z elementów większego projektu rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Hal Targowych we Frankfurcie nad Menem. W przypadku tego projektu konstrukcji było wykonanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej masztu dla wzmacniaczy antenowych “Flaechenstaender fuer RRH” oraz masztu o oznaczeniu AT7 dla anten sektorowych oraz anten 5G.

Obraz zawierający tekst, diagram, Plan, Rysunek techniczny

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, diagram, linia, szkic

Opis wygenerowany automatycznie

Ustrój konstrukcyjny zaprojektowano jako konstrukcję balastową. Podstawę masztu stanowią ruszty, na których będą ustawione balasty w postaci płyt betonowych o wymiarach 500x500x50mm. Do dolnej części naspawane są maszty z rur okrągłych stalowych ze stali S235. Maszty składają się z dwóch elementów , które połączone są ze sobą za pomocą połączeń kołnierzowych na śruby M16. 

Wyzwanie dla inżynierów

W przedmiotowych masztach występują dwa połączenia kołnierzowe  wymagające analizy MES:

  • Połączenie kołnierzowe dla odcinków masztu z rur o średnicy 88,9×5 na śruby M12 klasy 8.8 
  • Połączenie kołnierzowe  dla odcinków masztu z rur o średnicy 114,3×6,3 na śruby M16 klasy 10.9

Rozwiązania i wyniki

1.Połączenie kołnierzowe dla odcinków masztu z rur o średnicy 88,9×5 na śruby M12 klasy 8.8

Model połączenia – IDEA StatiCa – widok 3D

Obraz zawierający zrzut ekranu, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Model połączenia – IDEA StatiCa mapa naprężeń

Rysunek blachy kołnierzowej

2. Połączenie kołnierzowe  dla odcinków masztu z rur o średnicy 114,3×6,3 na śruby M16 klasy 10.9

Model połączenia – IDEA StatiCa – widok 3D

Obraz zawierający zrzut ekranu, tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Model połączenia – IDEA StatiCa mapa naprężeń

Obraz zawierający krąg, diagram, linia, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek blachy kołnierzowej

Podsumowanie
Projektując obiekty o konstrukcji stalowej spotykamy się często z wymaganiami geometrycznymi i
estetycznymi, które uniemożliwiają stosowanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie połączeń
spawanych i śrubowych, co powoduje konieczność stosowania rozwiązań niestandardowych o
skomplikowanym układzie elementów składowych połączeń.
Obliczenia standardowe konstrukcji wg obowiązujących norm nie zawsze odzwierciedlają
rzeczywistą pracę obliczanych elementów.
Modelowanie MES pozwala lepiej zasymulować rzeczywistą pracę tych elementów, oraz daje
możliwość znacznej optymalizacji użytych materiałów.
„W przytoczonym projekcie IDEA StatiCa umożliwiła m. in. optymalne zaprojektowanie
grubości blach kołnierzy, oraz optymalizację położenia śrub, dając możliwość kontroli
naprężeń w obliczanym elemencie. Prawdopodobnie obliczając takie blachy metodą
normową otrzymalibyśmy konieczność stosowania żeber usztywniających, co znacznie
zwiększyłoby koszty wykonania powtarzalnych elementów konstrukcji stalowej.”

Testal Engineering sp. z o.o.
Firma została założona w Zielonej Górze (Polska) w 2010 roku i od tego czasu rozwija się
bardzo dynamicznie. Zespół składa się z architektów i inżynierów, z których każdy jest
specjalistą w swojej dziedzinie. Firma w swoim podstawowym zakresie zajmuje się
projektowaniem szeroko pojętej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz projektowaniem
konstrukcji stalowych będących elementem nośnym dla urządzeń telekomunikacyjnych.
Posiada doświadczenie w konfiguracji i przebudowie ponad 3000 stacji radiowych na masztach
antenowych, dachach, wieżach obserwacyjnych, turbinach wiatrowych, kominach, kościołach,
silosach, słupach wysokiego napięcia, zakładach przemysłowych i innych budynkach.
Począwszy od pozyskania terenu, poprzez rzeczowe i precyzyjne planowanie projektu wraz z
niezbędną koordynacją, planowanie realizacji wraz z rysunkami konstrukcyjnymi lub
wykazami części oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej, realizujemy obiekty w
odpowiedniej jakości i w wyznaczonych terminach