Jak działa analiza DR?

Jak działa analiza DR?

Analiza DR pozwala na ocenę obliczeniowej wytrzymałości połączenia. Program zwiększa proporcjonalnie zadane siły wewnętrzne do momentu w którym zostanie przekroczona nośność w jakimkolwiek komponencie tj.:
• przekroczenie 5% dopuszczalnego limitu odkształceń plastycznych w płytach,
• przekroczenie nośności śrub,
• przekroczenie nośności spoin.
W celu przedstawienia sposobu działania analizy zamodelowano proste połączenie słupa oraz belki z zadaną siłą tnącą oraz momentem zginającym. Wybieramy analizę DR w Elementach projektu oraz Obliczamy nasz model.

Należy pamiętać że aby analiza została wykonana, należy zadać siły. Dopiero wtedy program będzie generował możliwy, procentowy wzrost obciążeń.

Po przeprowadzeniu obliczeń udajemy się do zakładki Sprawdź, gdzie następnie w oknie analizowanych elementów wybieramy Obliczeniowa wytrzymałość połączenia. Jako rezultaty otrzymujemy wartość Współczynnika obciążenia który podaje o ile [%] może wzrosnąć każda z zadanych sił, oraz wykres Obliczeniowej wytrzymałości połączenia, przedstawiający przebieg zależności procentowego wzrostu obciążenia od odkształceń, aż do uzyskania Wytrzymałości obliczeniowej.