Jak edytować kształt płyty przy użyciu edytora?

Jak edytować kształt płyty przy użyciu edytora?

IDEA StatiCa daje bardzo prostą możliwość edycji blach będących częścią połączenia (usztywnienia, poszerzenia, żeberka itp.):
Musimy jedynie wybrać operację produkcyjną zawierającą płytę do edycji i kliknąć przycisk Edytor w oknie właściwości. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy na płycie do edycji i wybrać opcję Edytor.

Wystarczy kliknąć jedną z opcji i wprowadzić żądane właściwości. Jak widać na przykładzie poniżej. Klikając Zatwierdź możemy zobaczyć zmiany w modelu bez zamykania okna edytora.