Jak efektywnie przeprowadzać analizę sztywności w złożonych połączeniach?

Jak efektywnie przeprowadzać analizę sztywności w złożonych połączeniach?

IDEA StatiCa pozwala na przeprowadzenie analizy sztywności obrotowej połączenia. Jak robić to dla złożonych połączeń w efektywny sposób? Odpowiednie zarządzanie elementami projektu bardzo pomaga.
Na początku zaprojektujmy złożony węzeł i zoptymalizujmy go. Teraz możemy utworzyć kopie naszego węzła.

Zmieniamy rodzaj analizy na ST (analiza sztywności).

Wybieramy teraz element analizowany używając opcji „Ustaw jako element analizowany” poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na wybranym elemencie lub w pasku właściwości. Możemy teraz przeprowadzić obliczenia i przeglądnąć wyniki.

W razie potrzeby, możemy stworzyć Kopię naszego węzła i sprawdzić inny z elementów.

Możemy przejść od kolejnego elementu po jego skopiowaniu. Otrzymamy jeden plik z wieloma zebranymi wieloma analizami w kilka minut.