Jak efektywnie zarządzać elementami projektu?

Jak efektywnie zarządzać elementami projektu?

Wyobraź sobie że musisz sprawdzić jeden węzeł na kilka różnych sposobów? Jak byś to zrobił? Przy odpowiednim użyciu Elementów projektu, wystarczy, że stworzysz węzeł raz, Skopiujesz go i przeprowadzisz inną analizę lub wprowadzisz modyfikacje.

W tym przykładzie mamy cztery elementy projektu w jednym pliku, sprawdziliśmy EPS – Naprężenia/Odkształcenia, ST – Sztywność, CD – Analizę sejsmiczną, DR – Nośność obliczeniową węzła.

Możesz też użyć innego sposobu w celu zarządzania projektem. Kopiowanie bezpośrednio z paska funkcji w lewym, górnym rogu, a następnie przeprowadzenie innej analizy.