Jak IDEA StatiCa współdziała z programami CAD?

Jak IDEA StatiCa współdziała z programami CAD?

IDEA StatiCa Connection jest oprogramowaniem przeznaczonym do sprawdzenia normowego węzłów oraz połączeń. Pierwszym krokiem jest wykonanie projektu węzła. Poza standardowymi opcjami projektowania (operacje produkcyjne), w IDEI dysponujemy BIM link menadżerem, który może być użyty do importu wcześniej zaprojektowanych węzłów z programów CAD odpowiednich do tworzenia nietypowych i złożonych połączeń.
IDEA StatiCa Connection może importować elementy z:
• Tekla Structures
• Autodesk Advance Steel
• Revit
Połączenia BIM są wysokim priorytetem dla naszego zespołu, który spędza dużo czasu nad tym zagadnieniem. Możliwość eksportu działa teraz dla bardzo dużego zakresu połączeń. Jakkolwiek, proszę mieć na względzie, że istnieją dalej niewspierane funkcje, dla których stosujemy pewne rozwiązania zastępcze.

Używanie menadżera BIM link:

Idealny sposób użycia BIM linku dla aplikacji CAD opisany jest poniżej w kilku krokach:
• Tworzymy węzeł stalowy w Tekla/AS.

• Eksportujemy węzeł do IDEA StatiCa, dodajemy obciążenia, obliczamy węzeł.

• Jeżeli chcemy zoptymalizować/zmienić węzeł – wracamy do TS/AS i dokonujemy koniecznych zmian (pozycje śrub, grubości spoin, dodatkowe elementy, itd.).

• Następnie klikamy przycisk „Synchronizuj” we wtyczce IDEA StatiCa wbudowanym w TS/AS. Zmiany są wtedy automatycznie wprowadzone do projektu w IDEI – nie ma potrzeby wprowadzanie po raz kolejny obciążeń.

• Powiedźmy, że chcemy wprowadzić kolejną zmianę w projekcie połączenia – wracamy do TS/AS i dodajemy/usuwamy konieczne płyty, belki, itd.

• Następnie klikamy przycisk „Modyfikuj” we wtyczce IDEA StatiCa wbudowanym w TS/AS. Wybrane elementy zostaną wprowadzone w obecnego modelu w IDEI – ponownie, nie ma potrzeby wprowadzanie po raz kolejny obciążeń.

• Możemy przeliczyć projekt z poziomu okna menadżera dzięki opcji Oblicz lub Oblicz wszystkie elementy projektu – wszystkie eksportowane węzły z danego projektu.

Wszystkie niezbędne informacje odnośnie eksportowanego projektu są dostępne w BIM menadżerze, co oznacza, że możemy zidentyfikować elementy, sprawdzić wyniki, przeglądnąć prezentacje modelu itd. Te informacje są wyświetlane dla wszystkich wyeksportowanych węzłów w jednym oknie.
Możemy powtarzać te kroki wielokrotnie w celu zoptymalizowania projektu, jednocześnie mając pewność, że wszystkie dane są poprawnie wprowadzone tak samo w TS/AS oraz IDEA StatiCa.

Łączenie eksportowanych projektów

Od wersji 9.1 wprowadzona została nowa funkcja. Łączenie projektów z programów FEA z projektem eksportowanym z aplikacji CAD. Dane – wszystkie zaimportowane efekty obciążeń z programów FEA zostaną wczytane do wcześniej utworzonego modelu z aplikacji CAD. Obydwa projekty będą ze sobą połączone, zmiany w projekcie FEA zostaną automatycznie wprowadzone do wyeksportowanego projektu CAD.