Jak importować płytę z pliku DXF?

Jak importować płytę z pliku DXF?

Tworzymy nową Płytę usztywniającą, a następnie wybieramy opcję Wielobok we właściwościach Kształt. Następnie wybieramy polecenie Dxf, żeby otworzyć wybrany plik *.dxf. 

Klikamy na krawędzi kształtu w celu wybrania początkowej linii do zaznaczenia. Możemy wskazać ręcznie kolejne linie trzymając wciśnięty przycisk Ctrl lub wybrać przycisk z komendą Kolejny. Należy wybrać zamkniętą krzywą, po czym kliknąć Kontur

Kształt zaimportowanej płyty jest wyświetlany w oknie Detale.
W przypadku otworu, wybieramy dodatkową zamkniętą krzywą i wybieramy komendę Otwór.

Kończymy wybór, klikając przycisk OK.