Jak wydłużyć element poprzez operację wycięcia?

Jak wydłużyć element poprzez operację wycięcia?

W celu wydłużenia elementu nie trzeba dodawać offsetu. Zawsze unikaj dodawania offsetu ex, może to prowadzić do błędnej definicji geometrii.

Poprawnym sposobem jest docięcie elementu do „Dalszej” płaszczyzny cięcia, następnie dodanie żądanego offsetu, jeżeli jest taka potrzeba.