Jak zamodelować dwustronne złącze?

Jak zamodelować dwustronne złącze?

Chociaż proces modelowania tego typu połączenia składał się wcześniej z kilku operacji, od wersji 9 możemy skorzystać z Płyty wzmacniającej. Dla ułatwienia w programie dostępne jest tego typu połączenie jako szablon. Możemy rozpocząć projekt od szablonu:

Jak widać, kreator tworzy topologię, obciążenia oraz operacje produkcyjne, wystarczy jedynie przeliczyć model. Analizując operację produkcyjną SPL – Złącze, możemy znaleźć zaznaczoną opcję Płyty wzmacniającej.