Jak zamodelować śruby sprężone?

Jak zamodelować śruby sprężone?

W celu zdefiniowania śrub sprężonych w dowolnej operacji produkcyjnej (blachy czołowe, węzłowe itp.), należy wybrać opcję „Przeniesienie siły poprzecznej” z zakładki Śruby. Po wybraniu opcji Tarcie, śruby będą pracować jako sprężone

Po obliczeniach, będziemy mogli zobaczyć nową kolumnę Śruby sprężone w wynikach z wartościami dla sprawdzenia SGU warunku poślizgu.