KONFIGURACJA LICENCJI WEBOWEJ

KONFIGURACJA LICENCJI WEBOWEJ

W pierwszej kolejności należy wejść na stronę producentów programu : https://www.ideastatica.com/, następnie przejść do User Portal

2. Następnie należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła :

 1. Po zalogowaniu, otrzymujemy dostęp do panelu służącego do zarządzania licencją tzw. „User Portal”.
  W tej zakładce możemy znaleźć najważniejsze kwestie dotyczące naszej licencji, takie jak:
  • dokonanie zmian dotyczących konta,
  • sprawdzić dane licencji (np. data wygaśnięcia utrzymania),
  • zmienić czas blokady konta,
  • zgłosić problem bezpośrednio do producentów,
  • dodać ocenę i komentarz do przesłanego rozwiązania problemu.

4. Zakładka Account pozwala na edycje danych kontaktowych:

5. Z kolei w zakładce License&Users, wybierając następnie opcje License użytkownicy mogą sprawdzić :

 • datę wygaśnięcia utrzymania,
 • liczbę zajmowanych stanowisk,
 • kto w obecnej chwili używa program,
 • zmienić czas blokady licencji.

Natomiast w zakładce Users, można sprawdzić dodanych użytkowników licencji jak i ewentualny status admina:

 1. Kolejną z możliwości jaką daje nam User Portal jest zgłoszenie problemu związanego z użytkowaniem programu bezpośrednio do producentów.
  W tym celu należy użyć pomarańczowego przycisku CREATE NEW CASE. Wszelkie zmiany i odpowiedzi związane z daną sprawą będzie można śledzić właśnie w tym miejscu :

Obecnie pojawiły się dwa nowe statusy dla zgłoszonych problemów:
• Rozwiązany – po zakończeniu pomocy dana sprawa otrzyma status „rozwiązany” zaś po 5 dniach automatycznie przechodzi w status „zamknięta” po czym zgłaszający otrzymuje wiadomość oraz email,
• Przesłany do sprzedawcy – gdy użytkownik należy do konkretnego dystrybutora, po utworzeniu zgłoszenia problemu w „User portal”, sprawa automatycznie zmienia status na „Przesłane do sprzedawcy” abyśmy otrzymali informację o problemie od Państwa o czym zgłaszający zostaje poinformowany wiadomością oraz emailem.

 1. Użytkownicy IDEA StatiCa, w chwili automatycznego zamknięcia danego problemu(status „Zamknięte”), mają możliwość oceny otrzymanego rozwiązania problemu oraz dodania komentarza czy też dalszej konwersacji.