LENTAS Sp. z o.o. | IDEA StatiCa Expert Webinar

LENTAS Sp. z o.o. | IDEA StatiCa Expert Webinar

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar z 19 maja 2020, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy zastosowania programu IDEA StatiCa przy wymianie wieszaków na obiekcie łukowym na linii kolejowej oraz do obliczeń orczyka oraz połączeń pomiędzy segmentami w nosie nasuwczym stosowanym w metodzie nasuwania podłużnego w oparciu o przykłady z projektów firmy Lentas Sp. z o.o.