MKT Konstrukcje | Expert Webinar V

MKT Konstrukcje | Expert Webinar V

Podczas Expert Webinar V zaprezentowany został temat : Projektowanie węzłów konstrukcji budynku dydaktycznego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę MKT Konstrukcje S.C. – Tomasz Żebro, Wojciech Leśniak, Paweł Serafin