Nadzory Inwestorskie w Budownictwie | IDEA StatiCa Expert Webinar V

Nadzory Inwestorskie w Budownictwie | IDEA StatiCa Expert Webinar V

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar V z 2 czerwca 2021, zorganizowanego przez JD Engineering. Modelowanie połączeń w halach przemysłowych przy użyciu oprogramowania IDEA StatiCa na podstawie różnych przykładów. Materiały dostarczone przez Projektowanie oraz Nadzory Inwestorskie w Budownictwie Leszek Godlewski.