Nośność śrub MES/Eurokod, Model wieży telekomunikacyjnej | #2 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nośność śrub MES/Eurokod, Model wieży telekomunikacyjnej | #2 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #2 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 10 stycznia 2019, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy : – TEORIA – połączenie zakładkowe belek, definiowanie pozycji sił, porównanie analizy MES z Eurokodem na przykładzie sprawdzenia nośności śrub;
– MODELOWANIE POŁĄCZENIA – węzeł wieży telekomunikacyjnej – rury spawane, wprowadzanie usztywnień, analiza nośności połączenia, raporty.