Rozbieżność w siatkowaniu elementów.

Rozbieżność w siatkowaniu elementów.

Problemem który może się pojawić podczas wykonywania obliczeń przez program jest różnica w siatkowaniu elementów przy tych samych wymiarach geometrycznych.
W analizowanym przykładzie występują różne naprężenia blach bocznych przy zadaniu siły podłużnej.

Na rysunku poniżej widoczne są różne rozmiary oczek siatki dla identycznych elementów.

Aby obejść problem należy w pozycji Konfiguracja norm w zakładce Model i siatka zmienić Największy rozmiar elementu na te samą wartość co najmniejszy.

W efekcie otrzymujemy siatkę o tym samym rozmiarze oczek co wpływa na poprawność wyników a w analizowanym przypadku te samą wartość naprężeń w blachach.