Spoiny, Modelowanie połączenia na klemę | #4 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Spoiny, Modelowanie połączenia na klemę | #4 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #4 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 14 marca 2019, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy :
– SPOINY – modelowanie spoin pachwinowych/czołowych w IDEA StatiCa, interpretacja wyników analizy MES, ocena nośności spoiny
– POŁĄCZENIE KLEMOWE – część projektowa – tok modelowania nietypowego połączenia klemowego z analizą jego nośności w IDEA StatiCa