TIPS & TRICKS | #5 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

TIPS & TRICKS | #5 Polskie Webinarium IDEA StatiCa

Nagranie #5 webinarium z cyklu Polskie Webinaria IDEA StatiCa z 16 kwietnia 2019, zorganizowanego przez JD Engineering. Webinarium dotyczy :
– modyfikacja operacji SEP
– połączenie czołowe z dwoma belkami
– ścinanie w grupie kotew
– redystrybucja naprężeń w spoinach
– kontakt w punkcie
– zakotwienie nachylonego słupa
– przekrój belki z dwóch gatunków stali
– import blachy z .dxf
– kontakt na płaszczyznach blach