z Apply Poland | IDEA StatiCa Expert Webinar V

z Apply Poland | IDEA StatiCa Expert Webinar V

Nagranie webinarium z cyklu IDEA StatiCa Expert Webinar V z 1 czerwca 2021, zorganizowanego przez JD Engineering.​ Przegląd rozwiązań dla konstrukcji wsporczych w przemyśle offshore. Możliwości programu w zakresie modelowania połączeń klemowych (clamp). Materiały dostarczone przez Apply Poland Sp. z o.o.